April Nyhetsbrev 

sluppet: 28.04.2023

Vi er godt på vei inn i våren, og aktiviteten er stor både i AI:Hub og i nyhetsbildet om AI. Vi har flere spennende bedriftsprosjekter pågående, og et par studentprosjekter som snart er ferdige og som gir spennende innsikt i suksesskriterier for implementering av AI. Dette kommer det mer om i neste måned. Men i nyhetsbildet er det som vanlig mye spennende å følge med på - her er noen spennende artikler og saker som kan nytes i langhelgen. 


 1. (AI:Hub) Kort Om: Norkart
  Denne gangen har vi snakket med Alexander Salveson Nossum fra Norkart, for å forstå historikken til Norkart, samt hva de gjør med AI!

 2. ChatGPT is going to change education, not destroy it
  Denne artikkelen oppsummerer det nokså kontroversielle diskusjonen rundt ChatGPT, samt argumenterer for de positive virkningene av AI'en. 

 3. How can we build human values into AI?
  En artikkel fra DeepMind der de tar for seg forsøk og fremgangsmåte for å bygge mer menneskelige verdier i AI'er. 

 4. The best AI art generators

  Flere og flere bilde-genererende AI'er dukker opp. Denne artikkelen tar rangerer og presenterer det de mener er de beste!

 5. Swiss startup unveils ‘world-first’ AI translation service
  En artikkel om oversetting og AI. Tar for seg utfordringer relatert til at denne industrien integrerer AI, samt hva den nye teknologien kan tilby. 

 6. ‘I’ve Never Hired A Writer Better Than ChatGPT’
  En artikkel fokusert på freelance-forfatter yrket. Et lite innblikk i utfordringene rundt en industri i forandring.  


                                                      Mortens hjørne
AI Act


Denne uken signerer EU "AI Act" (norsk: kunstig intelligens forordringen), et reguleringsforslag som trolig vil bli en del av norsk lov. Forslaget klassifiserer kunstig intelligens i fire risikokategorier: lav, begrenset, høy og uakseptabel, med økte krav for høyere risikogrupper. Høyrisiko-AI vil kreve CE-merking, og AI-systemer vurdert som "uakseptabel" risiko vil bli forbudt.


Jeg mener at forslaget er nødvendig til tross for potensielt vage formuleringer, og forventer at det vil balansere innovasjon og utnyttelse. For "mannen og kvinnen i gata" betyr dette at deres personlige data vil bli bedre beskyttet, spesielt i høyrisikosituasjoner som ved bruk av AI i helsevesenet, rekruttering eller kritisk infrastruktur.


Dette kan også gi mer tillit til bruk av AI-teknologi, da strengere reguleringer sikrer at teknologien blir brukt på en måte som setter individets rettigheter og sikkerhet først. Forbudet av AI-systemer med "uakseptabel" risiko kan også forhindre potensielt farlige anvendelser av AI, noe som igjen beskytter allmennheten.

 

/Morten