Funding

Innovation projects need funding and competence.


Here you will find a collection of possible sources to assist your projects with competence and financial contributions.

AI:hub Pilot Projects


AI:hub assists companies to identify opportunities for artificial intelligence.  We support the process from the initial idea to the final implementation project through our partners and innovative suppliers network. We help to find the right path for different funding possibilities.


Contact: Karianne OrmsethKarianne@mil-as.no

Sponsor: Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, MIL AS 

Cost: free for initial consultancy 

Links:


UiA - University of Agder - Student Projects


Students are eager to apply their skills to industrial projects. Typical projects are 250 hours (course projects), Bachelor and master projects (800-1500 hours). Students usually can draw from a wide range of supporting researchers and possibly research labs.


Student projects can be registered via UiA's web or through direct contact with UiA program leaders.


Sponsor: UiA

Cost: free

Links:


Forskningsmobilisering Agder


"Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Dette er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte, men det er en forutsetning at man ikke har nevneverdig erfaring med forskning fra tidligere."


 1. Forprosjektmidler: 70 % støtte til nye forskningsprosjekter, inntil kr. 200 000,-. Dette innebærer at bedriften må stille med minst kr. 85 500,- i egeninnsats. Minimum 80 % av støtten skal gå til innkjøp av FOU-tjenester.
 2. Mobilitet, «Forsker til låns»: 70 % støtte til nye mobilitetsprosjekter, inntil kr. 200 000,-. Dette innebærer at bedriften må stille med minst kr. 85 500,- i egeninnsats. Minimum 80 % skal gå til personalkostnader og reisegodtgjøring til forskeren


Sponsor: Agder fylkeskommune, Norges Forskningsråd

max amount: 2x 114 500 NOK + 2x 85 500 in-kind


Links:


Forskningsrådet


"Er du en SMB eller en stor bedrift med planer om å utvikle et nytt eller forbedret produkt, tjeneste eller produksjonsprosess? Vi gir råd om forskningsbasert innovasjon og støtter bedrifter som benytter FoU for å innovere." from: Forskningsmidler til næringsliv


Contact: Regionansvarlige (Local NFR representative) 

Sponsor: Forskningsrådet

max amount: depends on the program and may require in-kind contributions 


Links:


Innovasjon Norge


"Vi skal bidra til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering." 
from:  Hva gjør vi?


  Contact: Regionskontor Agder: contact

  max amount: milliarder :-)


  Links:


  Regional Forskningsfond Agder (RFF Agder)


  "Tilskuddsordningen skal styrke regionenens forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats.

  ...

  Fondene skal dessuten møte regionenes FoU-behov gjennom å støtte FoU-prosjekter initiert av bedrifter, offentlige virksomheter, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer. Støtten kan gå til prosjekter lokalisert i og utenfor fondsregionens geografiske nedslagsfelt"
  from: Regionale forskningsfond


  RFF Agder is one of the regional fonds responsible with priorities on "bærekraftig verdiskaping," and "regional omstilling og utvikling."   Contact: RFF Agder contact

  Sponsor: RFF Agder fund

  max amount: depends on call, often up to 5 MNOK, 50% of project cost


  Links: