“AIVEO er et teknologiselskap som jobber med AgeTech og velferdsteknologi for eldre mennesker. Den primære innovasjonen vi jobber med (som ikke har fått noe navn ennå), er en slags digital assistent for mennesker som lever med demens. Utgangspunkt var en demens- robot, som ble plukket opp av DIGIN i et forprosjekt.”


Det viste seg at en fysisk robot i dagens samfunn kan være ugunstig for eldre med demens, da de kan oppleve frykt. Derimot er dette en problemstilling som kanskje ikke er like fremtredende når dagens
generasjon blir eldre.


“Jeg tror at når vi blir eldre så er vi mer vant til høyttalere i huset som snakker til oss – kanskje er vi til og med vant til roboter og avatarer i hjemmene våre? Men spørsmålet er, hvordan ser fremtidens
sykehjem ut?”


Det er det sentrale spørsmålet som dere jobber etter?


“Vi jobber egentlig mer etter «hvordan kan vi bistå med mer teknologi, i et
samfunn med en eldrebølge som er på full fart oppover?»”


Ifølge en forskningsartikkel gjennomført av Velferdsforskningsinstituttet NOVA, er det en økende mangel på personell og som en konsekvens av dette: mangel
på kompetanse i helsesektoren (les artikkelen her: NOVA artikkel - trusler mot eldreomsorgen).


“Antall sykepleiere går ned - vi utdanner færre sykepleiere og helsefagarbeidere enn tidligere. Derfor er vi overbevist om at det er behov for mer støtte av teknologi og kunstig intelligens i helsesektoren i fremtiden. “Vi vil satse på å ha en fysisk prototype klar i løpet av året. Det blir en overvåkingsenhet som kan vite om personen har smerter, plager eller lignende. Dette er en utfordring vi vil takle i demensomsorgen i dag, fordi kognitiv svikt gjør det ofte vanskelig for mennesker å uttrykke smerte."

Er det noen store utfordringer rundt dette?


“Det er det. Fordi det handler mye om personvernet. Dette er noe vi jobber veldig aktivt med fra starten av, for å være innenfor de regelverkene som finns. Også må vi selvfølgelig definere om dette er et medisinsk produkt eller ikke.” AgeTech er det sentrale prosjektet som AIVEO jobber med, men dette betyr ikke at de ikke har vært innom andre prosjekt.


Dere tilbyr også tjenester innenfor AI og utvikling til andre bransjer?


“Ja, vi tilbyr AI som konsulent-oppdrag for kunder. Dette er jo en måte for å holde oss gående, for å kunne bygge vår prototype inn mot AgeTech. Det er jo klart at dette prosjektet (AgeTech) tar flere år. Vi har mulighet til å tilby AI løsninger innenfor alle bransjer egentlig. Vi har siden sommeren blant annet jobbet med et kunstprosjekt, kalt Folkemusikkmaskinen og et prosjekt for identifisering av kjønn hos fisk. Ganske variert med andre ord, men AI kan gjerne anvendes i alle bransjer."


Hvordan startet disse prosjektene?


“Kunstprosjektet har vi fått gjennom AI:Hub. Idunn Sem som jobber på UiA henvendte seg til AI:Hub for å spørre om det er noen som kunne bistå med AI utvikling. AIVEO fikk oppdraget gjennom AI:Hub og det er vi veldig fornøyd med. I tillegg var det et avgrenset prosjekt, men kunden var så fornøyd at hun ønsker å utvide det og søke midler fra flere støtteordninger, for å videreutvikle prosjektet sammen med AIVEO.”

AIVEO har flere tilknytninger til universiteter, blant annet er fire masterstudenter fra Universitetet i Agder, Grimstad med på laget og studenter fra Kristiania i Oslo.
“Vi har veldig lyst å sette både Grimstad og AI:Hub på kartet, om vi kan bidra med det. Vi synes det er veldig positivt at AI:Hub finnes, og at dere tar dere av de som er medlemmer. Vi opplever at medlemskapet gir oss stor verdi og håper flere medlemmer finner veien til AI:Hub!

Hvor er det du har lyst å se AIVEO noen år frem i tid?


“Kort oppsummert: vi jobber med viktige samarbeidspartnere som i4Helse, UiA, Grimstad kommune og Senter for aldring og helse. Samarbeid med senter for aldring har ført til at vi nå har en anerkjent demens forsker med på laget. Så det er en veldig spennende tid fremover med viktige samarbeidspartnere på plass allerede. I løpet av to år har vi flere dyktige fagpersoner, forskere, AI-utviklere og forhåpentligvis investorer med på laget,for å fortsette å bygge innovative løsninger, for fremtidens helsevesen.”
For å lære mer om eller kontakte AIVEO, vennligst besøk: Aiveo.no

Kort om:

Ifølge SSB øker antall eldre, men det gjør ikke sykehjemsplassene. Fra 2008 til 2018 økte antallet eldre (67-79 år) med 164 000. Antallet sykehjem forble det samme (du kan lese artikkelen her: SSB - Eldrebølgen). Vi møter Jeanette Tharaldsen, daglig leder for AIVEO,

på Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad.


Spørsmålet er: Hva er AIVEO og hvordan arbeider de for å bistå helsesektoren med eldrebølgen?