AI: Kort Om

“Kort Om...” er en sit-down med medlemsbedrifter, med mål om å få et dypere innblikk i utfordringer, suksesser, generelt om bedriften og deres bruk av kunstig intelligens.